De Teskesdurperroad

In november en december 2016 is er het nodige te doen geweest op het gebied van Carnaval in Teskesdurp. Prins Frank dun Urste had mensen van verschillende Carnavalsclubkes gevraagd om de Peuteblekers te helpen bij de organisatie van het carnaval van dat jaar.

 

Op de eerste Domani vergadering, 30 oktober 2016, zaten slechts enkelen van de nieuwe Teskesdurper Roadsleden aan de vergadertafel. Nog niet wetende dat ze samen een Road

gingen vormen. Dat was op dat moment nog niet aan de orde en het had ook niet de hoogste prioriteit. We dachten vooral na over het naderende Carnaval en hoe we dat een duwtje in de goede richting konden geven. Een paar noodzakelijke nieuwe impulsen, kleine aanpassingen en behouden wat al goed en gezellig was.

 

En elkaar helpen bij de organisatie, er komt toch meer bij kijken dan je denkt. Na de eerste vergadering zouden we bekijken of we niet tocheen Raad van 11 op de been konden krijgen. Carnaval is ook een feest met tradities, daar hoort een Raad van 11 ook bij. Al snel hadden

we 15 potentiële nieuwe Raadsleden verzameld. Twee vergaderingen en wat kratten Jupiler later waren we eruit: we gaan een nieuwe Raad van 11 vormen.

 

De Prins, Vorst en Adjudant waren toen ook al geselecteerd. De Teskesdurper Road is de

naam die wij onszelf hebben gegeven. Wij zijn een Road van Teskesdurpers, maar bovenal een Road vóór Teskesdurp. We willen een Road zijn die de verbindende factor is tussen alle partijen die wat kunnen en willen betekenen voor het Carnaval in Teskesdurp. We willen het Carnaval samen organiseren, maar vooral ook samen vieren. We hebben daarover inmiddels de nodige gesprekken met de Peuteblekers, de Piepelbergers, Ammel Blauw, Optocht-Jury en de Drielse Horeca ondernemers gevoerd.

 

Prins Bart, Vorst Peter en Adjudant Chris waren de gegadigden voor eerste ‘hoog’ van de Teskesdurperroad.